"Ми у згоді"

PRAYER

1. Oblecanie w pełnym rynsztunku Boskim i decyzja o wzniesieniu modlitwy w zgodzie

Panie Jezusie, dziękuję Ci za zdolność i możliwość przystąpienia do tronu Twojej błogości na mocy sprawiedliwości Pana naszego Jezusa Chrystusa, która została nam darowana przez miłość Twoją i została przyjęta przez nas w wierze w odkupującą ofiarę Syna Twego na Krzyżu. Dziękuję Ci, mój Boże, za Twoją drogocenną Krew przelaną na przebaczenie i pokutowanie grzechów naszych. Dziękuję Ci za Słowo Twoje, które żyje i działa, za władzę w imię Jezusa Chrystusa, za Duch Święty, za rynsztunek Boski. Panie, umocnij mnie potężnością siły Twej dla zwycięskiej modlitwy zgody. Pomóż mnie w zachowaniu twardości i męskości w tej modlitwie zgody, ponieważ wierzę, że Ty, mój Boże, jesteś ze mną. Nie odstąpisz ode mnie i nie opuścisz mnie na wieki wieczyste. W tej chwili przyoblekam w pełny rynsztunek Boski, żeby w zły dzień mieć siłę do stawiania oporu knowaniom diabła i do zwyciężenia go, ponieważ nasza walka jest nie przeciwko krwi i kości, lecz przeciwko kierownikom, przeciwko władzom, przeciwko rządzącym tym światem w imieniu ciemności niniejszego wieku, przeciwko duchom złości podniebnej. Panie, dziękuję Ci, że mi pomagasz stać tu w modlitwie zgody, przepasawszy swój rozum prawdą, przyoblekłszy się w pancerz sprawiedliwości, obuwszy swoje nogi w gotowość nieść dobrą wieść w tym świecie, trzymać w swych rękach tarczę wiary, którą będę mógł ugasić wszystkie rozżarzone strzały diabelskie i zwyciężyć świat. I niech zawsze hełm zbawienia będzie chronił moją głowę, i miecz duchowny, którym jest Słowo Boskie, żywe i czynne, który jest ostrzej niż wszelkie miecze obosieczne: przecież przenika do rozdzielania duszy i ciała, stawów i mózgu i sądzi zamierzenia i zamiary serdeczne. Panie, dziękuję Ci za to, że broń nasza w tej walce nie jest materialną, lecz napojoną siłą Boską do burzenia twierdz: bronią tą zwyciężam zamiary i chwały, które powstają przeciw poznaniu Boga, ponieważ osiągam to nie dzięki wojsku i sile, lecz Duchom Twoim, Panie. Jestem Ci wdzięczny, Panie, za każdego uczestnika modlitwy zgody, błogosławiłam ich i przywoływam na nich obronę Twej Krwi w imię Jezusa Chrystusa! Panie, w Słowie Twoim napisano: „…jeśli dwoje z was pogodzą się na ziemi prosić o wszelką sprawę - to, o czym poproszą, będzie im od Ojca…” Wierzę w Twoje potężne Słowo całym swym sercem i dziękuję Ci za to, że wszystko, o czym będziemy się modlili w zgodzie ze wszystkimi uczestnikami tej modlitwy, otrzymujemy od naszego Ojca Niebieskiego. Ponieważ Ty, Panie, jesteś rządcą wiary naszej i Najwyższym kapłanem wyznania naszego, w imię Jezusa Chrystusa. Mat. 26:28, Ef. 6:10-18, 1Par. 28:20, 1Fes. 5:8, 1Pet. 1:13, 1In. 5:4, 2Kor. 10:4-5, Zach. 4:6, Eur. 4:12, Mat. 18:19, Markusa 11:23-24, Eur. 3:1.

2. Modlitwa z zgodzie o Polskę i rząd

Panie, w zgodzie dziękujemy Tobie za naszą błogosławioną Polskę. Dziękujemy za to, że dajesz Polsce deszcze w swój czas, natomiast jej gleba daje nam dary swoje, i jej drzewa dadzą swój płód. Młocenie w Polsce osiąga zbierania winogron, a zbieranie winogron osiąga posiewu, i wszyscy mieszkańcy Polski jedzą swój chleb do syta i żyją na jej ziemi bezpiecznie. Dziękujemy Tobie za pokój w Polsce, za to, że wszyscy jej mieszkańcy mają pokój i że przepędziłeś lutych zwierzy z jej obszarów i miecz nie przejdzie po niej. Panie, modlimy się także w zgodzie o rząd Polski, o wszystkich rządzących na jej terenie, żeby nam zachować w Polsce życie cichą i beztroską, we wszelkiej cnocie i czystości. Bowiem to jest dobre i jest godne Ciebie, Zbawicielu nasz, który życzy, aby wszyscy ludzie zostały zbawieni i osiągnęli poznania prawdy.. Panie, Słowo Twoje mówi: „Każda dusza niech będzie pokorna władzom…” Jesteśmy zgodni z tym Słowem i prosimy; przebacz nam wszelkie potępienie i narzekanie przeciwko rządowi Polski. Przyznajemy się do swych błędów w imię Jezusa Chrystusa. Panie, wierzymy w zgodzie, że serca kierowników rządu polskiego są w Twojej ręce i Ty zawsze ich skierowujesz w potrzebnym kierunku, jak potoki wód. Naucz ich, Panie, nie kraść, nie cudzołożyć, nie ślubować w kłamstwie, nie zajmować się magią i okultyzmem, niech nie idą w ślady innych bogów, których nie znają. Panie, otwórz ich oczy, żeby widziały i ich uszy, żeby słyszały, żeby zrozumieli, na jakiej drogie są, w imię Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Panie, w imię Jezusa Chrystusa, niech będą usunięci wszyscy nieuczciwi radcy od kierownictwa Polski, od Prezydenta i Ministrów, od wszystkich posłów w parlamencie i regionach Polski, żeby zawsze rządzili krajem sprawiedliwie i uczciwie i byli w bezpieczeństwie. Ojcu, prosimy Cię, w imię Jezusa Chrystusa: napełnij serca rządzących Polską światłem pobożności, żeby przepędzili oczami swymi wszelkie zło i żeby Duch Święty dokonał czynu w sercach wszystkich mężów stanu, żeby postępowali zgodnie z prawdą, tworząc ustawy i podejmując decyzje. Niech Duch Święty oświeca ich o grzechu, o prawdzie i o przyszłym sądzie. Niech rząd i rządzący w Polsce odrzucą nieprawidłowe drogi swoje i niech przyjdą do Pana. Niech skłonią się przed Tobą i wyrażą szczerą skruchę z powodu grzechów swoich i niech poznają, że w Twej Ręce jest dusza wszystkich żyjących i duch każdego człowieka, w imię Jezusa Chrystusa. Panie, w imię Jezusa Chrystusa, pokaż Prezydentowi Polski i wszystkim członkom Rządu polskiego, co jest dobro i czego oczekujesz od nich. Dziękujemy Tobie, Panie, że dajesz im mądrość i działają sprawiedliwie, uwielbiają sprawę miłosierdzia i w pokornej mądrości chodzą przed Tobą. Niech będą błogosławieni w pracy dla narodu polskiego i nie stwarzają mu tęsknoty ani w ustawach, ani w słowach, ani w czynach swoich, w imię Jezusa Chrystusa. Także w zgodzie zwracamy się do Rządu polskiego: „… uświadomcie sobie prawdę, cezarowie: nauczcie się, sądzie ziemi! Służcie Panu ze strachem i cieszcie się z dreszczem” (PS. 2:10-11) w imię Jezusa Chrystusa. 1Tym. 2:1-4, Rzym. 13:1, Przypow. 21:1, Przypow. 25:5, Przypow. 20:8, Ier. 7:9-10, Jak. 16:8-10, Hiob 12:10, Mich. 6:8, Leo 26:3-7, Przypow. 10:22.

3. Modlitwa w zgodzie o pastorów polskich oraz ich rodziny

Panie, w zgodzie zwracamy się z prośbą o napełnieniu każdego pastora polskiego poznaniem woli Twojej, wszelką mądrością i rozumieniem duchownym, aby czynili dostojnie w imię Twoje, we wszystkim będąc godni Ciebie, wzrastając płody we wszelkiej dobrej sprawie i podnosząc się w trakcie poznania Ciebie. Umocnij ich wszelką silą, bowiem wielka jest chwała Twoja, w każdym cierpieniu , wspaniałomyślnie, z radością, dzięki Bogu i Ojcu, który przywołał ich do udziału w dziedziczeniu świętych w świetle , zbawił ich od władzy ciemności i odprowadził do Królestwa Niebieskiego ukochanego Syna Swego. Niech wejdzie do każdego duszpasterza polskiego Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch wiedzy i świętobliwości. Niech napełnieni ich dusze strach przed Panem i niech sądzą nie wobec poglądu swych oczy i nie wobec słuchu swych uszy, ale niech sądzą zgodnie z prawdą i w taki sposób prawdziwie rozwiązują sprawy swoje. Modlimy się o to, żeby Twoja siła zeszła na rodziny, na postępowaniach i czynach każdego z nich. Niech Duch Pański zejdzie na nich, kiedy odprawiają nabożeństwo i modlą się Niech On zejdzie na nich i na życia ich dzieci, w imię Jezusa Chrystusa. Niech będzie pokój Boski, porządek Boski i ustrój Boży w rodzinach duszpasterzy polskich. Niech czczą oni w swych rodzinach obraz Jezusa Chrystusa, ucząc dzieci w nauce Pańskiej, kochając bliskich bezwarunkową miłością Boską. Panie, jesteś ich duszpasterzem. Nie będą cierpieli żadnego niedostatku. Uspokoisz ich na niwach obfitych w plony i odprowadzisz do cichych wód, będziesz umacniał duszy ich i będziesz kierował ich na drogi prawdy w imię Swoje. Wierzę, że Twój świat będzie rządził w ich życiu. Nawet jeśli pójdą drogą prowadzącą do doliny śmiertelnej cieni, nie przestraszą się zła, ponieważ urządziłeś dla nich refektarz w obecności ich wrogów. Towarzyszysz im wszędzie, dokąd by nie poszli. Daj duszpasterzom polskim mocnie utwierdzić się Duchem Twoim w ich ludzkości wewnętrznej, bowiem bogaty jesteś w chwale Swojej, aby przez wiarę Chrystus osiedlił się w sercach ich, żeby ukorzenieni i utwierdzeni w miłości Twojej, mogli poznać ze wszystkimi świętymi, że szerokość i długość, głębokość i wysokość – wszystko przekracza wielka miłość Chrystusowa przekraczająca nasze rozumienie, aby wielka moc Boska wypełniła ich duszy. Żeby ich słowo i kazanie były nie w przekonujących słowach mądrości ludzkiej, lecz w zjawieniu się ducha i siły Jezusa Chrystusa, aby wiara ich stwierdzała się nie mocy mądrości ludzkiej, lecz siłą Boską, w imię Jezusa Chrystusa- W zgodzie stwierdzamy, że żadna broń skierowana na duszpasterza polskiego i jego rodzinę nie będzie działała; i każdy, kto będzie walczył z nim na sądzie - oni obwiniają, ponieważ jest to dziedzictwo niewolników Pana, usprawiedliwienie ich ode Mnie, mówi Pan. Panie, niech będą oni i ich nabożeństwo zbawieni od niegodziwych, złych, bezczelnych i podstępnych, albowiem nie we wszystkich żyje wiara. Zgodnie modlimy się o tym, żeby wszyscy duszpasterze polscy mówili to samo, żeby nie było pomiędzy nimi rozbratu, żeby stali w jednym duchu i związku pokoju, wspólnie walcząc za wiarę ewangelicką, nie poddając się różnym naukom obcym, lecz reprezentowali się Bogu dostojnie, bez zarzutów, wiernie głosząc słowo prawdy. Żeby nie stali się niezadowolonymi skarżącymi, ulegającymi swym chęciom, lecz była znani ze swych dobrych i szczodrych czynów. Niech żadne liche słowo nie spadnie z ich ust, a tylko słowa łaski dla kazania o wierze. Niech nie zajmują się niepotrzebnym pustosłowiem, natomiast niosą słowo prawdy, błogości, wiary, miłości, cierpienia, litości, aby dokonywali dobre czyny wiary. Pozwól im śmiało głosić Twoje Słowo, żebyś mógł podnieść rękę Swą dla zbawienia, dla stwarzania znamion i cudów w imię Jezusa Chrystusa, aby widomi ich zobaczyli, że to ich dotyczy imię Pana. I niech Każdy służy tym darem, który otrzymał od Ciebie w trosce o innych. Niech przebędą oni w jedności wiary. Niech będzie rozszerzone miejsce świątyni ich do odprawiania nabożeństw i zwiększone powierzchnie ich mieszkań, umocnij ich włócznie; albowiem powiedziałeś: „Rozpowszechni się na prawo i na lewo, i potomstwo jego będzie władało narodami i zasiedli spustoszone miasta”, w imię Jezusa Chrystusa- Wyjście 11:22, Kol. 1:9-10, Kol. 1:11-13, Ef. 3:16-19, 1Kor. 2:4-5, Wyjście 11:2-4, Wyjście 54:17, 2Fes. 3:22, Wyjście 54:2-3, Flp. 1:27, Eur.13:9, 2Tim. 2:15, Jud. 1:16, 1 Tym. 6:18, 1Tym. 6:11-12, Czyny 4_29-10, 1Pet. 4:10, Flp. 2:4, Ef. 4:13, 1Fes. 5:12, Psalm.22

4. Modlitwa w zgodzie o zwiększenie i wzrastanie kościołów w Polsce

Panie Boże Polski, my, naród Polski, w zgodzie dziękujemy Ci za Twoje błogosławione i liczne kościoły w Polsce. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że zwiększyłeś naród, zdobyłeś Sobie sławę, rozpowszechniłeś władzę na wszystkie kraje ziemi, powiększyłeś kościół Swój, troszcząc się o niego, jako o rośliny polne, żeby wyrósł i stał się wielki i bardzo piękny. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że pokochałeś kościół, dałeś jej błogosławienie, powiększyłeś i błogosławiłeś Twoich dzieci w nim. Panie, kościół Twój kwitnie, jako palma, wznosi się, jako cedr libański. Wszystkie wysadzone w dworze Pańskim rośliny i krzewy kwitną w dworach Twych, zachowując do starości płodność, soczystość i świeżość, żeby głosić o tym, że Pan jest sprawiedliwy, kościół jest Jego twierdzą i nie ma nieprawdy w Nim. Albowiem to Ty, Panie, wybrałeś kościół Swój, życząc, aby była w mieszkaniu twoim. Powiedziałeś: „ Tu spokój mój na wieki: tu się cieszę, albowiem tego sobie życzę. Jego jedzenie błogosławiłam i będę błogosławił, jego żebrzących nasycę chlebem; duchownych jego oblecę dla zbawienia, i święci jej będą się cieszyli radością. Tam wyhoduję róg Dawidowi, wzniosę świecznik pomazańcowi Mojemu. Jego nieprzyjaciół oblecę wstydem, natomiast na nim będzie jaśnieć wieniec jego”. Jesteśmy wdzięczni Tobie, Panie, za to, że wybrałeś i zbliżyłeś do Siebie wszystkich, kto jest w świątyni Twej w Polsce, żeby żyli w dworach Twoich. Niech nasycają się dobrami domu Twego, najświętszej świątyni Twej. Niech ucieszą się wszyscy, kto ma nadzieję na Ciebie, będą wiecznie radować się i Ty będziesz opiekować się nimi, i będą chwalić Ciebie wszyscy kochający imię Twoje. Ponieważ to Ty, Panie, błogosławisz wielbiciela prawdy, ukrywając go jako tarczą Swą błogością, w imię Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalona litość Twoja, Panie, i cudne czyny Twoje dokonane dla synów ludzkich! Niech oddają Ci hołd na zebraniach ludzkich i niech sławią Cię na radach starszych rodu. Zamieniasz pustynię na jezioro i ziemię wyschłą na źródła wodne, i oddajesz je łaknącym, i budują miasto do zasiedlenia, zasiewają niwy, wysadzają winogrona, które im przynoszą obfite plony. Pobłogosławiłeś Kościół w Polsce i teraz mnoży się wielce. Dziękujemy Cię , Panie, za to, że dajesz kościołowi Swemu obfitość we wszystkich dobrach. Otworzyłeś dla Niego bogaty skarbiec Swój: niebo, żeby dawało deszcz ziemi w swój czas, żeby błogosławić wszystkie sprawy jego rąk, i kościół sam będzie pożyczał innym narodom, natomiast sam nie będzie pożyczał. To Ty zrobiłeś go głową, a nie ogonem i niech będzie tylko na wysokości, a nie na dole, albowiem kościół Twój, Panie, jest światłem i solą dla tego świata! Niech będzie Kościół Boski w Polsce jako słup wznoszący twierdzą prawdy we wszystkie czasy. Niech będzie on pod przewodnictwem Pana Jezusa Chrystusa chodzić w szacunku przed Panem, niech będzie śmiały i stanowczy, wypełniony zwyciężającą Siłą Boską dla wykonania planów Boskich. Niech winna latorośl świątyń polskich nigdy nie traci płodu swego i niech będzie ten płód obfitym ku chwale Boga Ojca. Niech płodzą się owcy świątyń Boskich tysiącami, niech mnoży Pan ilość owiec Swych tysiąckrotnie wobec tej, co jest dzisiaj. Niech będą świątynie pełne i liczne, jako gwiazdy niebieskie, w imię Jezusa Chrystusa. Izajasza 26:15, Ier. 16:7, Druga Ks. 7:13, Psalm. 91:13-16, Psalm. 131:13-18, Psalm, 64:5-6, Psalm. 5:12-13, Psalm. 106:31-32, 35-38, Druga Ks. 28:12-13, Mal. 3:10, Druga Ks. 1:10-11, 1Tym. 3:15.

5. Modlitwa w zgodzie za zbawienie wszystkich ludzi w Polsce.

Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że litość Twoja do Polski i żyjących w niej zostaje odnawiana codziennie. Zwracamy się do Ciebie, Panie, wiedząc, że wszystkie duszy na tej ziemi należą do Ciebie. Ty jesteś ich Bogiem, duszpasterzem stojącym na straży wszystkich dusz. Zwracamy się do Słowa Twego, które może uratować duszy ludzkie w Polsce. Imieniem i władzą Jezusa Chrystusa krępujemy łowca dusz w Polsce. I niszczymy wszelkie więzy trzymające, które wróg stosuje do łapania dusz w Polsce. W zgodzie mówimy duszom schwytanym przez wroga: wychodź na wolność. Panie, zwracamy się do Twojej litości, która wznosi się nad sądem, niech będą zbawione te duszy od złodziejstwa, zagłady i od wszystkich gnębicieli. Niech żaden wróg nie prześladuje te duszy. Niech wstydzą się i okryją się hańbą wszyscy, kto życzy zginięcia duszom tych ludzi. Burzymy wszelkie negatywne słowo powiedziane przeciwko tym duszom, w imię Jezusa. Rozbijamy wszystkie niegodziwe łączności duchowne w życiu ludzi Polski. Panie, to Ty zbawiasz ich duszy od śmierci i nogi od zawady. To Ty bronisz duszy wiernych, co uwielbia Ciebie, Ty podnosisz ich, bo oddają dusze swoje Tobie. Panie, Twoja pociecha osładza dusze ludzkie. Niech wrócą do Ciebie i odnajdą uspokojenie wszyscy żyjący w Polsce, opatrz każdego z nich od wszelkiego zła w tym świecie, uchroń każdego do dnia zbawienia dla Siebie i dla Królestwa Twego, dla życia wiekuistego. Niech chwalą Pana przez imię Jezusa Chrystusa wszyscy żyjący w Polsce. Wprowadź do ich dusz rześkość, umocnij ich. Niech wejdzie lęk przed Panem do każdej duszy. Niech każda dusza w Polsce osiągnie sukcesów i zdrowia. Modlimy się w zgodzie, żeby wszyscy żyjący w Polsce okazali się bez zarzutu w dzień przyjścia Twego. Odżywiaj ich Słowem i Duchem Swoim. To Ty oblekasz ich w szaty zbawienia, w szaty cnotliwości, i wszyscy żyjący w Polsce ucieszą się, przyjmując Twoje dary. Będąc w posłuszeństwie Tobie, Panie, z modlitwą zwracamy się do Ciebie, jak do Pana żniw, żebyś wysłał Twych pracowników na zbieranie plonów Swych, albowiem niwy Twoje pobielały: żniw dużo. Wznoś Twoich wiernych zwolenników niosących błogą wieść i głoszących po całej Polsce Ewangelię, która jest siłą Boską dla tych, ktśrzy zostają zbawieni w imię Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wszyscy żyjący w Polsce zostają zbawieni przez Ciebie na naszą prośbę, ponieważ modliliśmy się w imię Jezusa Chrystusa, wypełnieni wiarą, nie mając żadnej wątpliwości w tym, że ręka Twoja nie zmęczyła się nas ratować, a ucho Twoje nie zamknęło się, żeby nas słyszeć. Dziękujemy Ci, Panie, za wolność wszystkich żyjących w Polsce od wszelkiego gnębienia i niewoli, w imię Jezusa Chrystusa. Ezechiela.18:4, 1Pet. 2:25, Jak. 1:21, Ezechiela 13:20, Psalm. 6:5, Psalm. 53:5, Psalm. 7:6, Psalm. 34:4, Psalm. 39:15, Psalm. 118:20, Psalm. 55:13, Psalm. 85:2-4, Psalm. 93:19, Psalm. 115:7, Psalm. 118:175, Psalm. 137:3, 2In. 1:2, 1Fes. 5:23, Wyjście 61.10, Mat. 21:22, In. 14:13, Wyjście 59:1.

6. Modlitwa w zgodzie o pokój w Izraelu

Panie, jesteś Bogiem Izraela i mieszkańcy jego to Twój naród. Nazwałeś ich po imieniu, oddałeś im hołd, mimo to, że nie znali Ciebie. Teraz w zgodzie zwracamy się do Ciebie z prośbą o oczyszczenie ich od niegodności, o wybaczenie wszystkich ich nieprawości, o uratowaniu ich przez wieczyste zbawienie, o wzniesieniu ich w prawdzie i o zrównaniu wszystkich ich dróg , o zbawieniu Izraela od wszystkich żalów. Ty jesteś obroną i osłoną dla narodu Twego i dla dzieci Izraela. Przynieś im na ich ziemię uzdrowienie, otwierając przed nimi Twoją obfitość pokoju i prawdy. Daruj im duch mądrości i otwartości do poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa. I niech stanie się Izrael i Jeruzalem radosnym imieniem, chwałą i honorem przed narodami ziemi, którzy usłyszą o wszystkich dobrach, które Ty dla nich robisz, i zdziwią się i wpadną w zachwyt od wszystkich dobrodziejstw i całej pomyślności darowanej prze Ciebie. Ty dajesz Izraelu deszcz w miarę i zsyłasz mu deszcz, deszcz wczesny i późny, jak za dawnych czasów. I napełnią się stodoły chlebem i przepełnią się naczynia sokiem winogron i olejem świętym. Wynagrodzisz ich za te lata, kiedy wszystko pożerały szarańcza, robaki, chrząnszcze i gąsień, wielkie wojska Twoje, które wysłałeś przeciwko im. Niech weselą się i cieszą się Panem Bogiem swym. Panie, daj im chleb i wino, i olej święty, niech jedzą do syta i nie pozwól, żeby znów stali się ofiarą innych narodów. Niech Tobie będą miłe drogi Izraela, żeby jego nieprzyjaciele pogodziłi się z nim. Sprawdź swych owiec, Panie, i zwolnij ich ze wszystkich miejsc, do których zostały wypędzone w dzień pochmurny i obłoczny. Wyprowadź ich z innych narodów i zbierz z innych krajów, i przyprowadź ich do ich ziemi i bądź im duszpasterzem na górach Izraela. Przy jego potokach i we wszystkich zaludnionych miejscach tej ziemi. Panie, w zgodzie prosimy Cię o pokój dla Izraela i Jeruzalem, żeby żyli w dobrobycie wszyscy ci, kto Ciebie kocha. Niech będzie zawarty z nimi testament pokoju, niech będą przepędzone z ziemi ich lute zwierzęta, żeby bezpiecznie żyli w stepach i spali w lasach. Daruj im i okolicom Chełma Twego błogosławienie i zsyłaj deszcz w swój czas, i niech będą to deszcze błogosławione. I drzewo w polu niech daje swój płód, i gleba niech daje swoje dary, i niech będą oni bezpieczni na ziemi swojej i niech uznają, że Ty, Panie, kiedy rozerwiesz łączy jarzma ich i zwolnij ich z rąk ciemiężców ich. Nie będą już zdobyczą dla narodów i zwierzyny polne nie będą ich pożerać; będą żyć bezpiecznie i nikt nie będzie ich przestraszał. Dokonaj u nich nasadzenia sławnego, żeby nie ginęli od głodu na ziemi i nie ponosili hańby od narodów. Niech dowiedzą się , że ty, Panie Boże, jesteś ich, z nimi, i oni – to dom Izraela, Twój Naród, to owce Twoje, wierni Twoje, oni są ludzie, a Ty jesteś Bóg ich, w imię Jezusa Chrystusa. Amen! Wyjście 45:3-4, Ezechiela 33:8, Wyjście 45:17, Wyjście 45:13, Psalm. 24:22, Ioela 3:16, Ier. 33:6, Ef. 1:17, Ioela 2:23-25, Ioela 2:19, Przypow. 16:7, Ezechiela 34:12, Izajasza 34:13, Psalm. 121:6, Ezechiela 34:25-31.

If you want to become a partner of the international project "We are in agreement," and join us in our prayers, please let us know.
Simply complete the form and click - SEND.